ПІДТРИМКА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ СУГЛОБИ В ЛОМБАРДІЇ

Varie
     

Si informano tutte le persone di nazionalità Ucraina giunte in Lombardia in conseguenza dell’Emergenza Umanitaria che, per questa prima situazione di necessità, fino al 31 DICEMBRE, avranno la possibilità di viaggiare gratuitamente su tutte le linee di trasporto pubblico svolte da Autoguidovie. Per accedere al servizio e in caso di controlli, occorrerà esibire uno dei seguenti documenti: - PASSAPORTO - con timbro d’ingresso successivo al 25 Febbraio 2022 - TESSERA SANITARIA PROVVISORIA – rilasciata da ASST dopo il 25 Febbraio 2022 - PERMESSO DI SOGGIORNO PROVVISORIO - rilasciato dopo il 25 Febbraio 2022 Autoguidovie scende in campo con un’ulteriore azione di sostegno al popolo ucraino.

Інформуємо всіх людей української національності, які прибули до Ломбардії внаслідок надзвичайної гуманітарної ситуації, що для цієї першої ситуації потреби до 31 грудня вони матимуть можливість безкоштовно пересуватися на всіх лініях громадського транспорту, які здійснюють Автогідові. Для доступу до сервісу і в разі перевірок необхідно буде показати один з наступних документів: ПАСПОРТ - зі штампом в'їзду після 25 лютого 2022 року ТИМЧАСОВА МЕДИЧНА КАРТКА – видана ASST після 25 лютого 2022 року ТИМЧАСОВА ПОСВІДКА НА ПРОЖИВАННЯ - видається після 25 лютого 2022 року Автогідові виходи на поле з подальшими діями на підтримку українського народу.

Ultimo aggiornamento: 12/09/2022 09:44.36